Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kindcentrum LeLa

Bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen

Onderstaande diensten zijn inclusief intake-gesprek. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Deze diensten kunnen alleen plaats vinden als de begeleiding hiervoor beschikbaar is.


Alle tarieven die hieronder genoemd worden gelden voor 2021.


Huiswerkbegeleiding

Individueel: 35 euro per uur.

Groepsbegeleiding: 17,50 euro per kind per uur.


Bijles

Individueel: 40 euro per uur.

Tweetal begeleiding: 20 euro per kind per uur

Huiswerkbegeleiding

Op ieder moment in de ontwikkeling krijgen kinderen te maken met nieuw aan te leren vaardigheden, waarbij ze hulp kunnen gebruiken. Wij gaan ervan uit dat kinderen zichzelf verder ontwikkelen en zelf tot oplossingen kunnen komen door middel van de juiste aanpak. Daarbij is het van belang dat kinderen de benodigde strategieën op een juiste manier toe kunnen passen.

Kinderen kunnen bij ons in kleine groepjes, onder professionele begeleiding, aan hun huiswerk werken.

Ook bestaat de mogelijkheid om individueel huiswerkbegeleiding te volgen. De aanpak hiervan is afhankelijk van de hulpvraag. Deze wordt besproken tijdens een intake-gesprek. Huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan kinderen t/m 16 jaar.

Speciaal voor kinderen in groep 8 bieden wij ondersteuning bij de voorbereiding op de eind-CITO. Op deze manier kan uw kind zich optimaal voorbereiden en zal het kind minder druk ervaren.

Voor kinderen in groep 7 kunt u bij ons terecht voor het oefenen voor de entreetoets.

Voor de begeleiding gericht op de eind-CITO en de entreetoets kunt u ook kiezen voor individuele begeleiding of begeleiding in groepjes.

Het werken in groepjes kan alleen van start gaan als er minimaal twee aanmeldingen zijn.

Bijles

Op ieder moment in de ontwikkeling kunnen kinderen problemen ervaren, waarbij ze hulp kunnen gebruiken. Wij gaan ervan uit dat kinderen zichzelf verder ontwikkelen en zelf tot oplossingen kunnen komen. Het kan wel voorkomen dat een kind daar hulp bij nodig heeft, om die stapjes te zetten.

Gericht op de cognitieve ontwikkeling bieden wij dit aan in de vorm van bijles. Dit wordt gegeven aan basisschoolkinderen. De aanpak hiervan is afhankelijk van de hulpvraag. Deze wordt besproken tijdens een intake-gesprek. Tijdens deze individuele begeleiding wordt er gekeken naar dat wat een kind al wel kan en van daaruit proberen we een stap vooruit te maken.

Trainingen

Op ieder moment in de ontwikkeling kunnen kinderen problemen ervaren, waarbij ze hulp kunnen gebruiken. Wij gaan ervan uit dat kinderen zichzelf verder ontwikkelen en zelf tot oplossingen kunnen komen. Het kan wel voorkomen dat een kind daar hulp bij nodig heeft, om die stapjes te zetten.

Faalangstreductietraining wordt gegeven in een groepje van 4 t/m 8 kinderen. Een groep in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar en een groep in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Deze training bestaat uit 9 bijeenkomsten.