Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kindcentrum LeLa

Inschrijven

Inschrijving

Iedere ouder/verzorger kan zijn/haar kind inschrijven door middel van het maken van een afspraak, het invullen van het inschrijfformulier, toestemmingsformulier en kindformulier en het intake-gesprek. Daarnaast wordt er een tarief gerekend voor de inschrijving per gezin. Toelating en plaatsing vindt plaats na goedkeuring en bevestiging van Kindcentrum LeLa. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het kind wordt direct geplaatst of, als er sprake is van een wachtlijst, daaraan toegevoegd.   


Rooster

Per week dienen ouder(s)/verzorger(s) voor donderdag 09.00 uur de opvang via het digitale systeem Bitcare aan te vragen. Daarop geven ouder(s)/verzorger(s) aan op welke dagen en tijden (per heel en half uur) zij opvang nodig hebben de week na de daaropvolgende week. De dagen en tijden die opgegeven zijn, worden ook gefactureerd. Mocht er tussentijds extra opvang nodig zijn, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) hierover contact opnemen met de administratie. Bij voldoende plek is dit mogelijk.

Indien uw kind niet op de afgesproken dag aanwezig zal zijn, verzoeken wij u om dit voor 08.00 uur telefonisch te melden. Het kindcentrum verzoekt u vriendelijk om uw kind op de afgesproken tijd op te halen. Mocht dit niet lukken, dan blijft de begeleiding bij uw kind in het kindcentrum. Deze extra tijd wordt gefactureerd.

Wordt uw kind door iemand anders dan uzelf opgehaald, dan dient u dit van te voren door te geven aan Kindcentrum LeLa. Kinderen worden niet meegegeven aan onbekende personen. Bij twijfel wordt er altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).