Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kindcentrum LeLa

Peuteropvang

Peuteropvang in Helmond wordt gesubsidieerd vanuit de Gemeente. Binnen de Gemeente Laarbeek is dit nu nog niet gesubsidieerd.


Bij ons is het mogelijk om de dagen en tijden zelf in te vullen. Vandaar dat wij hebben gekozen voor de benaming ‘peuteropvang’.

Bij onze peuteropvang worden kinderen optimaal voorbereid voor de basisschool. Kinderen worden gestimuleerd om zichzelf op hun eigen niveau te ontwikkelen. Dit doen wij d.m.v. de methode Uk&Puk of Peuterplein en allerlei ontwikkelingsmaterialen die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen.


U kunt op verschillende manieren gebruik maken van de peuteropvang:

-Helmond: Peuteropvang met VVE indicatie: 16 uur per week, Gemeente subsidieert 8 uur per week volledig (alleen tijdens schoolweken, dus 40 weken per jaar). Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u over 8 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en wordt de rest door de Gemeente aangevuld (alleen tijdens schoolweken, dus 40 weken per jaar).

-Helmond: Peuteropvang zonder VVE indicatie: 8 uur per week. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u over 8 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en wordt de rest door de Gemeente aangevuld (alleen tijdens schoolweken, dus 40 weken per jaar).

-Helmond en Laarbeek: Peuteropvang tijdens dagopvang, aantal uren zelf te bepalen. Ouder(s)/verzorger(s) die werken krijgen hierover kinderopvangtoeslag terug.


Peuteropvang is inclusief drinken, fruit, brood en tussendoortjes.

Op nationale feestdagen is Kindcentrum LeLa gesloten.

Voor uitgebreide informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.