Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kindcentrum LeLa

Professionaliteit

Om de continuïteit op de groep te waarborgen en het contact met de kinderen te bevorderen, werken wij zoveel mogelijk met vaste begeleiders. Zij beschikken over een opleiding die passend is binnen de kinderopvang. Wij stellen als eis dat de structuur en rust gewaarborgd wordt door vaste begeleiders bij Kindcentrum LeLa. Ook streven wij er naar dat bij afwezigheid van een vaste begeleider, deze wordt vervangen door een begeleider die bekend is met en bij de kinderen.

Alle begeleiders zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). De vaste begeleiders zijn tevens in het bezit van een diploma Kinder EHBO en BHV diploma . Ook volgen wij jaarlijks een herhalingscursus en zijn daardoor in staat om aan kinderen en derden professionele hulp te verlenen.