Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kindcentrum LeLa

Tarieven​

De tarieven van het kindcentrum kunnen jaarlijks worden aangepast onder andere op basis van de loonkostenstijgingen als gevolg van de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen, voor zover van toepassing binnen de begroting van het kindcentrum, in de berekening van de tarieven worden meegenomen. De eigenaren stellen het uurtarief jaarlijks uiterlijk 1 december vast. Deze worden in november met de oudercommissies besproken. Het nieuwe uurtarief wordt per 1 januari in het jaar daarop volgend in rekening gebracht. De eigenaren stellen na vaststelling van het nieuwe uurtarief van Kindcentrum LeLa, de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Neem dan contact met ons op, zodat wij vrijblijvend voor u uitrekenen wat de bruto kosten voor u zijn.

BSO

Bij Kindcentrum LeLa betaalt u per half uur en niet per dagdeel. Tevens bieden wij een vast tarief aan dat voor zowel voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantie opvang als opvang tijdens studiedagen geldt.

Inschrijftarief 2021: 25 euro per kind.

Tarief 2021: 4,25 euro per kind, per half uur.


Dagopvang/kinderdagverblijf

Bij Kindcentrum LeLa betaalt u per half uur en niet per dagdeel. U bepaalt zelf wanneer u uw kind(eren) komt brengen en op komt halen. Dit kan al vanaf minimaal 2,5 aaneengesloten uren.

Inschrijftarief 2021: 25 euro per kind.

Tarief 2021: 4,75 euro per kind per half uur.


Peuteropvang/peuterspeelzaal

Zie het kopje peuteropvang.